سلام،چندماهه،روی،التم،جوش،زده،رفتم،دکتر،گفتندچیزی،نیست،۲۹سالمه،مجردم،رابطه،داشتم

نظر خود را بنویسید