بنده زود آن الی دارم قرص داپوکستین ۶۰ و فلوکستین استفاده کردم ولی درد کلیه شدید میشم البته سنگ کلیه دارم
میخاستم یه قرص دیه بهم معرفی کنید که درد کلیه نشم چه قرصی پیشنهاد میدین

نظر خود را بنویسید