سلام دکتر
من زود انزالی شدید دارم ۳۹ سالم هست ۱۷ساله ازدواج کردم
چند جا هم رفتم ولی درمان نشدم

نظر خود را بنویسید