روی بیضه ی راستم رگ های بزرگی دیده می شود ولی در دی ندارد

نظر خود را بنویسید

شش + 5 =