روی بیضه ی راستم رگ های بزرگی دیده می شود ولی در دی ندارد

نظر خود را بنویسید

8 + 19 =