روی بیضه ی راستم رگ های بزرگی دیده می شود و در د ی ندارم

نظر خود را بنویسید

2 + هشت =