سلام،وقت بخیر. آیا با این آزمایش که من دادم میتونم با روش ICSI بچه‌دار بشم؟ آخه داخل آزمایش نوشته که تعداد کمی اسپرم مناسب برای ICSI وجود دارد. ولی مورفولوژی رو زده ۱۰۰ درصد آبنرمال.