بعداز چه مدت بعد از عمل جراحی پروستات باز می توان رابطه داشت با تشکر از شما

نظر خود را بنویسید