سلام من دخترم و با آقایی رابطه داشتم و رابطه درحد مالشی بود و دخولی صورت نگرفت و آقا تنها آلتش را به آلت من مالید و مایع منی هم اصلا روی واژن من نریخت و در دستمال خالی کرد و رابطه درحد چند دقیقه بود البته از آبد دهان استفاده کرد و من هم به آلتش دست زدم. میخواستم ببینم امکان انتقال بیماری وجود دارد؟آقا ظاهرا سالم بود و آزمایش خونش هم سالمه ولی از نظر hpv و سایر عفونتهای واژینال میخواستم ببینم چگونه است؟

نظرات (1)

سلام ممکنه به این شیوه منتقل بشه

Comments are closed.