سلام آقای دکتر خسته نباشید
با توجه ب مستندات پزشکی بنده بهترین اقدام درمانی چیه؟