درود. من معلم و راهنمای گردشگری هستم. ناچارم ۱۴ متر زیر زمین برای گردشگران توضیح دهم. اگر توضیحم طول بکشد کلیه سمت چپم درد می‌گیرد. در صورت استراحت خوب می‌شود. چندین سال هست اینجورم. علت چیست؟ در ضمن نزاج سالمی دارم. سنگ و عفونت هم ندارم. سپاس از شما

نظر خود را بنویسید