من حدود یک ماه پیش سنگه کلیه ۶ میل داشت بعد از سنگ شکن الان دوسمت کلیه درد میکنه احساس گرم شدن کلیه دوسمت میکنم و موقع ادار سوزش دارم

نظر خود را بنویسید