سلام وقت بخیر
مردی ۴۲ ساله هستم که مدتیست از ناحیه زیر شکم در طرفین درد خفیفی دارم و انگار بیشتر مواقع مثانه پر است مخصوصاً زمان خواب و هنگام تخلیه ادرار هم فوراً تخلیه نمیشود.