با مراجعه به دکتر تشخیص واریکوسل داده شد که ایشون خیلی اصرار بر اقدام برای بارداری دارند و راستش ما فعلا شرایطش رو نداریم و این باعث نگرانی ما شده

نظر خود را بنویسید