سلام درموقع نعوظ درد شدید درطول آلت تناسلی و همچنین تغییر شکل درانتهای آلت دارم

نظر خود را بنویسید