سلام وقت بخیر ببخشید من وقتی خود ارزیابی میکنم بعد خارج شدن منی کمی بعدش آلت من شروع به درد کردن میکند به مدت دو سه ساعت دردش هم اونقدری نیست که نتونیتم تحمل کنیم قابل تحمل هست مشکل چیه چرا درد میکنه؟

نظر خود را بنویسید