کلیه سمت راستم بعد عصر درد ضربانی شدید داره ادرارم رنگی و بد بو میشه
سونو و آزمایش دادم کاملا سالم بودم
چیکار کنم دکتر

نظر خود را بنویسید

یک × 3 =