مادرمن سنگ کلیه داردودرحال حاضرچندروزاست که دردهای شدیدداردوهمراه ادرارش خون هم دارد.شمابفرماییدچه بکنیم کا حال مادرم خوب شود؟

نظر خود را بنویسید

18 + 9 =