۵۶ ساله ساکن سمنان. ۳ سال پیش فرورفتگی در انتهای آلت و ۵ درجه کج بسمت چپ و کمی درد هنگام نعوظ. دکتر اورولوژیست مراجعه و با تشخیص پلاک کلسیم با ویتامین ای و کلشی سین و … درد برطرف شد. ۱۰ ماه پیش دوباره شروع شد. کمی درد هنگام نعوظ. و الان نعوظ نمیشود. علیرغم دوری راه و مشکلات ، جهت شوک تراپی میخواستم مزاحم بشم. در ضمن دیابت هم دارم.