سلام خسته نباشیدپدرمن دوبارسکته مغزی کرده قبل ازسکتش بیش ازحدمیل جنسی داشت ب حدیکه خودارضایی هم میکردامااین موضوع بعدازسکته اولش خیلی بیشترم شدت پیداکردب حدیکه روزی چندبارتقاضای رابطه جنسی داشت وعلاوه براون خودارضایی هم میکردامابعدسکته دومش تایه مدت کلامسائل جنسیوفراموش کرده بوداماالان چندروزه بشدت وفشارزیادخودارضایی میکنه حتی وقتی همه تواتاق نشستن بازم مدام اینکارشوتکرارمیکنه رفتاراین چندروزش بی سابقست هیچوقت اینجوری نبوداماتواین روزامدام باصداوسرعت بیضه هاوآلتشومیماله واصلاحواسش ب اطراف وآدماییکه دورش نشستن نیست و کارخودشومیکنه میخواستم ازتون بپرسم دلیلش چی میتونه باشه ممکنه چون خیلی وقته رابطه نداشته شهوتش یک دفعه بالارفته باشه واونوب این وضع انداخته باشه؟؟آقای دکتر لطفاراهنماییم کنید واقعا کلافه شدیم هممون

نظر خود را بنویسید

8 + 8 =