آلٹ تناسلی کہ در ھنگام نعوظ بہ سمت پایین خمیدگی دارہ فوق العادہ است۔ اگہ آقایی چنین مشکلی دارہ دنبال درمانش نباشہ چون خانوما استقبال می کنن

نظرات (1)

نظر خود را بنویسید

سه + 17 =