سلام ببخشید بعد از ادرار از من مایع سفید رنگی بدون اختیار خارج میشه و هیچ کدام از نشانه های منی را نیز ندارد آیا این آب پاک است و برای وضو و نماز مشکل ایجاد نمیکند