خروج غیر ارادی منی منظورم تو محل کار خیلی آدمو سست و ضعیف میکنه حافظه ام خیلی ضعیف شده کم حرف و نمیتونم خواسته خود را بیان کنم خواهشا راهنمایم بکنید

نظر خود را بنویسید