سلام بنده خوانده ام که پیش پوست در نوزادان کاملا به سر الت چسبیده و حتی عقب هم نمیرود و پس از اتمام دوره نوزادی و در اواخر دوران کودکی کاملا از سر الت جدا میشود پس چگونه در دوران نوزادی در موقع ختنه این پوست که چسبیده است از سر الت جدا میشود و ختنه انجام میپذیرد؟
ایا این پوست در هنگام ختنه به زور از سر الت جدا و کنده میشود یا روش دیگری دارد؟

نظر خود را بنویسید

5 × 4 =