سر آلت تناسلی از داخل شبها خارش دارد کشت ادرار دادم عفونت ادراری نداشتم قند در ادرارم بود چی می‌تونه باشه خیلی از شبها خواب نمیرم گاهی اوقات احساس میکنم ادرارم با یه مقدار فشار دفع میشه یه وقتایی احساس داغی ادرار و سوزش خیلی کم دارم شاید فکر میکنم

نظر خود را بنویسید

یک × چهار =