سلام و عرض ادب حدود هفت ساله از پیرونی میرنجم واقعا در عملکرد رابطه اثر گذاشته پلاک تشکیل شده و باریک و کج به چپ و پایین شده خواهش میکنم چون از شهرستان میام جلسات پشت سر هم در هفت رو متوالی باشه جا ندارم اگر اثر داره بیام