سلام.وقت بخیر.
خواهش میکنم جواب آزمایش شوهرم رو بررسی بفرمایید.یک دنیا ممنونم.
دعاگوی شما خواهیم بود…

Volume : 6.0 ml
Color: Gray
Reaction (PH): Alkaline
Liquefaction time 25 min
Viscosity :Normal
Sperm Count: 80 Million/ml
Total Sper Count :480 Million/ejacol
Motility :40 %
Quick Progression: 5 %
Slow Progression :33 %
Non Progression :2 %
Non Motile :60 %
Normal Morphology: 6 %
Abnormal Morphology : 94 %
Agglotination: No
Round Cells :6-8 /lpf