سلام آقای دکتر این آزمایش بنده هستش میشه لطف کنید بگید نرماله یا نه
Volume:7
Color:milky
Liquefaction:>20
Viscosity:normal
Ph:7.5
۱۳۰:Total count
Abnormal morphology:5
ClassA:80
ClassB:5
ClassC:5
ClassD:10

آقای دکتر اون قسمت Abonormal morphology درست هستش یا باید بیش تر باشه

نظرات (1)

سلام آزمایش اسپرم نرمال است

Comments are closed.