سلام خسته نباشید لطف کنید راهنمایی کنید
Volume 2.5
PH 7.6
Liquifaction 80
Count 21000000
Non motility 40
Grade1 10
Grade|| 30
Grade||| 5
Grade1:minimal forward progession
Grade2:poor to fair activity
Grade3:good activity with tail movement visual
Abnormal form 60
WBC 2_3
RBC 0_1
Epithelial Celle 2_3
Viscosity high
ببخشید
من واریکسل چپ
در ضمن قرص
Finasteride
(فیناستراید)
استفاده میکنم

نظرات (1)

سلام آزمایش اسپرم در محدوده نرماله

Comments are closed.