سلام آزمایش اسپرم دادم
قبل از ازمایش سونوگرافی شدم متخصص میگه دچار واریس بیضه هستم البته میگه شدید نیست و یه کسیت بیضه هم هستم که میگن نیاز به عمل نداره ولی در مورد واریس متخصص میگه جراحی نیاز داره میخواستم نظر شما رو بدونم ممنون میشم نتیجه ازمایشم رو زیر نوشتم
Volume:5.10
Liquefaction:30
Ph:7
Wbc hpf:3
Normal morphology:2
Abnormal:98
Concentration:30
Total count:153
Total motility:59
Progressive:36
Non progressive:23
Immotile:41
Head defects:98
Neck defects:39
Tail defects:27
Immature cells:4
سپاس بیکران

نظرات (1)

سلام آزمایش اسپرم نرمال است

Comments are closed.