الت یکی ازاشنایان کوچیک ازنظرقطر وطول میباشد.خواستم ببینم جراحی افزایش طول هم انجام میدید؟همون قطع رباط زیرآلت.. سوراخ ادراری زیرالت هست راه درمان داره که باجراحی درست بشه؟ ممنون ازشما راهنمایی کنید.

نظر خود را بنویسید