نوارمثانه انجام دادم،فشارمثانه ۱۲سی سی بود،۱۶۰سی سی هم ظرفیتش،البته گاهی تا۲۵۰سی سی هم میرسه،وقتی ارضامیشم جناب دکترادرارم سرعتش بیشتره وبهترمیادولی بعدش احساس ادراردارم تومجرا،خودارضایی هم۱۴ساله انجام میدم هرکارکردم نتونستم ترک کنم

نظر خود را بنویسید