اقایدکت من دوسالانه که قرص پروت ول وفیناید می خوردم وضع ادار خوب بود تااینکه سه ماه پیش رفتم به پزشک معالج وپروترال راعوض نمود وپروترال اساس دادند ولی چند روزه که تکررادرار دارم وادار به سختی ونارک میاد ودر هنگام ادار درد دارم چه جوابی لطف می کنید،؟

نظر خود را بنویسید

3 × یک =