دکترعزیزم سلام. ببخشید لطفا کمکم کنید من ۱۰ بار سوال پرسیدم ولی تازه به کمک سوال از شما متوجه دردم شد.
من تنگی مجرا و التهاب مجرا و مثانه داشتم. سیستوسکپی کردم دکتر گفت نلاتون ۱۸ بزند هفته ای یبار. خوب بودم تا اینکه ۲ ماه بعد سوند تکرربیشتر با اینکه خیلی مراعات میکنم و ادرارم ۹۰ درصدش تخلیه میشه ولی مثانم از وقتی یه قطره ادرار توشه تا وقتی پرپر میشهاحساس ادرار میکنم. تازه الان که کلا ۱۰ ماه گذشته فهمیدم مثانم اینقد حساس شده که وقتی کامل هم تخلیه میشه من احساس ادرار دارم. سونوگرافی دادم مثانم زمان پر بودن ۱۶۰ سی سی بعدش ۵ سیسی ااما همون بعدش من دقیقا احساس ادرار داشتم با اینکه ۵ سیسی بود به طوری که رو ۶۰-۷۰ تا نهایت ۱۰۰ سی سی منو مجبور به تخلیه میکنه‌
ادرارم وقتی مثانم پر پر باشه کامل بدون اذیت مجرا اینا تخلیه میشه . دکتر جان مشکلام ایناست ::
۱-احساس ادراردارم حتی وقتی کامل تخلیه شدم تا وقتی که تخلیه بشم.
۲-مثانم نهایت ۱۰۰ سیسی که هست منو مجبور به تخلیه میکنه در صورتی هنوز جا داره
۳-یکمی تنگی مجرا که وقتی مثانم پره پره راحت همش تخلیه میشه.
۴ -۲ ماهی هست درد مثانه تیر کشیدن کم و بیش که آب گرم میشینم یا کیسه اب گرم میزارم خوب میشه
سونوگرافیمم هیچ مشکلی نداشت فقط اوج مثانه ۱۶۰ بود.
۵-یبوست هم روی تنگی مجرام ودرد مثانم  و احساس پر بودن مثانم تاثیر میذاره.
۶-این اخریم خیلی مهمه .زمانی که اب زیاد میخورم مثلا مثانم پرپرمیشه میرم دستشویی کامل  و راحت هم تخلیه میشم بعد ۵ دقیقه بعدش مثانم شروع به پر شدن میکنه تا نهایت ۴۰ دقیقه بعدش پر‌پر میشه

نظر خود را بنویسید