سلام
خواهرم ۵۷ ساله و مبتلا به رماتیسم.
بدون هیچ علائمی آزمایش و سونوگرافی شکمی انجام داده
آزمایش خوبه و سونوگرافی همه چیز نرماله .
تنها ذکر شده
ناحیه هیپراکو ۶در ۴.۵ میلی متر در قسمت میانی کورتکس کلیه راست دیده شد که میتواند مطرح کننده آنژیومیولیپیوم باشد

نظر خود را بنویسید

دو × 3 =