سلام.من سی سال پیش یک کلیه ام رااهداء کردم وحالاشش ماهه که دریافتم که
درقسمت فوقانی کلیه ام توموریاتوده به اندازه(۱۳۴*۱۱۰*۸۹میلی )(۶۰۰سی سی)با
ام ا رای قابل مشاهدمیباشد.ضمن گراتین
خون ۱/۱۳هستش وفنرهم شش ماه پیش
دربیمارستان کارگذاشتن.

نظر خود را بنویسید