سلام اقای دکتر من به دلیل ناباروری به مدت ۳ سال به دکتر مراجعه کردم و امروز سونو بیضه انجام دادم به شرح زیر
ضخامت اسکروتوم طبیعی است
ابعاد نرمال است
فوکوس های میکرو کلسیفیه متعدد در پارانشیم هر دو بیضه مشاهده میشود بطوری که این فوکوس ها جایگزین بخش عمده ای از پارانشیم بیضه در هر دو طرف شده است و مطرح کننده extensive bilateral testicular microlithiasis می باشر که می تواند یافته ای incidental در زمینه عفونت های قبلی و عاملی برای infertility باشد لکن ارتباط آن با Germ cell tumors مد نظر قرار گیرد.
فلوی عروقی شریانی و وریدی در هر دو بیضه مشاهده شد
هیدروسل و واریکوسل مشاهده نگردید
هر دو اپیدیدیم دارای ابعاد و اکوی پارانشیمال نرمال هستند
میشه لطف کنید بگید مشکل چیه ؟