میشه ازمایش اسپرمم رو ببینین چطوره
Volume 2
Color&appearence normal
Viscosity normal
Ph 8lidulfactio time 30
Sperm count. Aso spermia
Normal form 0
Ab normal froms 0
W.b.c/hpf 0-1
R.b.c/hpf 0-1
Grad a rapid progressive 0
Grad b slow progressive 0
Grad c non progressive 0
Grad d immotile 0

نظر خود را بنویسید

پانزده − 11 =