سلام در صورت امکان تفسیر بفرمایید اگر لازم هست بفرمایید دارو مصرف کنم ممنونم از شما