سلام .جواب آزمایش بنده را تفسیر کنید و در صورت لزوم بفرمایید باید دارو مصرف کنم باتشکر