با سلام . جواب آزمایش بنده رو تفسیر نمایید باتشکر و در صورت لزوم بفرمایید تا ویزیت بشوم ممنونم