با سلام در صورت لزوم آزمایس بنده را تفسیر نمایید و اگر دارو لازم است بفرمایید باتشکر