با سلام

دختری مجرد هستم. حدود ۹ ماه هست که نامزد کردم در این مدت هیچ تماس جنسی دهانی، واژنی و مقعدی نداشتیم حتی لباس هایی هم که من می پوشیدم استین بلند بوده فقط چند بار بوسیدن سطحی لب ها با لب های بسته، اون هم خیلی کوتاه بوده و چند بار هم دست همدیگه را گرفتیم و بعدش هم دستم را به جایی نزدم. تا الان هم توی زندگیم هیچ رابطه جنسی دهانی، واژنی، مقعدی و یا حتی بوسیدن با هیچ فردی نداشتم. حدود ۳ ماه قبل در قسمت فوقانی ناحیه لبیای بزرگ سمت راست، احساس خارش مختصری کردم بعد احساس کردم که یک حالت دانه مانند خیلی کوچک زده ام که در عکس شماره ۱ و۲ در نمای دور و نزدیک مشخص است یه مقداری وسطش به نظر می رسد فرو رفته هست. خیلی حساس شدم از نامزدم هم که پرسیدم تا الان به هیچ عنوان سابقه زگیل نداشته. ایا اینها زگیل تناسلی است؟ چطور ممکنه که من هیچ تماسی نداشته ام، این زگیل باشه. حتی دست ما به بدن بدون لباس مون هم نخورده. ضمنا موهای ناحیه تناسلی را هم شیو می کنم.