با سلام حضور استادارجمند جناب دکتر اقا محمد پور عزیز /بنده تقریبا ۵۸سال دارم و حدود دو سال پیش به ناتوانی جنسی مبطلا گردیدم و پس از مدتی متوجه شدم که التم حالت کج به خود گرفته و این قضیه عدم نعوذ به مشکل دیگه ای هم بهش اضافه شده طوری که به هیچ عنوان امکان برقراری رابطه وجود ندارد وپس از اینکه به دکتر در ازاک مراجعه نمودم فرمودند بیماری پیرونی است و به دکتری که شاک ویو انجام میداد معرفی نمودند که ایشان پس از انجام چندین جلسه (۶الی۷) با دستگاه عمل شاک ویو را انجام داد نتیجه ای حاصل نشد لذا دلیل عدم نتیجه را نمیدانم ولذا خواستم از شما سوال کنم ایا احتمال اینکه دستگاه ایشان خوب نبوده یا خود دکتر در انجام چنین کاری تجربه نداشته یا موارد دیگه امکان داشته و ایا پس از گذشت حدود دو سال که شاید بیماری بنده در مرحله مزمن قرار گرفته ایا امکان انجام شاک ویو از طرف خود شما و نتیجه بخش بودن ان میرود یا خیر و ایا روش دیگری که به صلاحدید خود شما باشد وجود دارد که بنده را از این مشکل که واقعا باعث افسردگی و مشکلات دیگه ای را باعث شده نجات بدهید /از لطف شما جهت پاسخ به سوالم ممنون و سپاسگذارم/

نظر خود را بنویسید

3 + 18 =