سلام
جناب دکتر خسته بنده ۱۳ جلسه شاک ویو خدمت شما امدم ولی هیچ تاثیری نداشت و بیماری به رشد خود ادامه داد . که جناب سعادتمند زحمت کار رو کشید ولی حاصلی نداشت آیا هنگام ساک ویو باید آلت به حال کشیدخ نگاه داشته شود و یا ابن که آزاد باشد . به هر حال بنده هنوز ما امید نشدم و قصد درمان دارم خوا۶سمنداست راهنمایی بفرمایید