سلام ۲سال بیماری پیرونی دارم اول برج ۵ نزد شما معاینه شدم ۶جلسه با شوک ویو مورد معاینه قرار گرفتم اکنون با گذشت بیش از ۴ماه بهتر نشدم بلکه روز به روز انحراف آلتم بیشتر می شود خواهشمند است راهنمایی کنید با تشکر