سلام بیماری پیرونی دارم اول مرداد ماه نزد شمابا شش جلسه شوک ویو مورد معاینه قرار گرفتم اکنون چهار ماه می گذرد بهتر نشدم بلکه روز به روز بدتر هم می شود چکار باید بکنم ممنون از لطف شما