سلام من جوانی هیجده ساله هستم دوساله دچار پلاک پیرونی شدم وجهت الت من بسمت چپ است
میخواستم بدانم با دستگاه شاک ویو قابل درمان است فقط میخواهم بدونم که هتما تا یک ما ه باید وایستم یا زودترم میشه درمان کرد چون من ازشهرستان میایم باتشکر