سلام بنده دوازده سال دیابتی هستم. و حدودسه سال مبتلابیماری پولیک پیرونی شدم درمان را شروع وتاکنون نتیجه ای نگرفتم بفرمایید روش درمان شما چطوریه نیاز به عمل جراحی داره آیا حتما نتیجه بخشه وهزینه اش چقدره