دکتر من امروز اومدم الت تناسلیمو با حوله خشک کنم وقتی فشار میداد اون فشار به یکم به بیضم وارد شد ناخوداگاه اولش یه ذره درد گرف الان نگرانم ممکنه اتفاقی بیوفته؟

نظر خود را بنویسید